Doğuştan Penis Eğriliği Tedavisi yani Penil Plikasyon Ameliyatı erkeklerde genetik özellikler sonucu oluşmuş ve cinsel birliktelik esnasında sorunlara neden olan hatta ileri seviyelerde cinsel ilişki yaşanmasına engel olan Penis Eğriliği probleminin tedavisi için uygulanan yöntemdir.

Penil Plikasyon yani Penis Eğriliği Ameliyatı sırasında amaç cerrahi müdahale ile penisteki eğriliğin giderilmesidir. Üroloji Uzmanı tarafından gerçekleştirilmesi gereken bu operasyon sırasında penis uzatıcı doku ekleme işlemi de kombine halde yapılabilir.

Bireylerin doğumundan itibaren bebeklik ve çocukluk döneminde dikkatli bir gözlem sonucu ebeveynler ergenlik döneminde ise bireyin kendisi Doğuştan Penis Eğriliği sorunu yaşadığını kolayca fark edebilir. Çünkü peniste orantısız gelişim gözle görülecek şekilde tespit edilebilir.

Doğuştan Penis Eğriliği Problemi;

 • Genetik özellikler ve penis anatomisi,
 • Doğum sırasında ve sonrasında oluşabilen travmalar,
 • İdrar deliğinin yanlış konumlanması,
 • Penis içerisinde kan ile dolarak sertleşme sağlayan damarların orantısız gelişmesi,

gibi nedenler sonucunda ortaya çıkabilir.

Erkeklerde hem fizyolojik (cinsel fonksiyon bozukluğu) hem psikolojik birçok olumsuz etkisi bulunan ve asla ihmal edilmemesi gereken bu problem Penil Plikasyon Ameliyatı sayesinde hızla tedavi edilebilmektedir.

Doğuştan Penis Eğriliği aileler tarafından çocuklarının gelişimi sırasında fark edildiğinde ciddi huzursuzluk ve kaygı yaratan gelişim bozukluğudur. Başlangıçta aşırı derece eğrilik görülmese dahi zamanla bu durum göz ardı edilemez boyutlara ulaşır.

İleri seviyede Penis Eğriliği sorunu yaşayan erkekler partnerleri ile cinsel birliktelik yaşamak istediklerinde ortaya çıkan fiziksel zorluk ve eşinde oluşabilecek isteksizlik sonucunda ruhsal problemler ve özgüven kaybı yaşayarak içlerine kapanırlar.

Bu durum göz önünde bulundurulmalı ve ebeveynler çocukluk çağında iken bilinçli bir aile örneği göstererek evladını takip etmelidir. Çocuk döneminde ayakta idrar yapan çocuğun idrar yönü bile eğriliği tayin etmede yardımcı olabilir.

Çocuğunuzda Doğuştan Penis Eğriliği yaşadığını düşündüğünüz belirtiler tespit ederseniz Zaman Kaybetmeden Randevu Alarak Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa ATAK tarafından yapılacak muayene sonucu evladınıza en uygun tedavi planını öğrenebilirsiniz.

Penis Eğriliği sonucunda yaşanabilecek olumsuzluklar hakkında detaylı bilgiler alabilir, Uzman Ürolog eliyle yapılacak Penil Plikasyon Ameliyatı ile bu problemden kurtulabilirsiniz.

Penis Eğriliği Nedir?

Penis Eğriliği en sade tabirle sertleşme durumundaki penisin düz durmak yerine sağa, sola, aşağıya veya yukarıya doğru meyilli olması durumuna verilen addır.

Cinsel ilişkinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için penisin ereksiyon anında 90 derece açı yapacak konumda düz durması gerekmektedir. Aksi takdirdeki her durum Penis Eğriliği olarak adlandırılır ve cinsel birliktelik sırasında problemlere yol açar.

Doğuştan Penis Eğriliği Neden Olur?

Doğuştan Penis Eğriliğine yol açan en büyük etmen peniste ereksiyon olmayı ve sertleşmeyi sağlayan damar yapısının simetrik olarak gelişmemesidir. Bununla birlikte idrar deliği yanlış konumda olan ve hipospadias hastalığı bulunan erkelerde de Penis Eğriliği görülebilir.

Penisin genetik yapısında sertleşmeyi sağlayan kan damarlarını içeren 2 adet süngerimsi doku bulunmaktadır. Ayrıca idrar yolunu içeren 1 adet süngerimsi doku daha vardır.

Bu yapılarda yaşanabilecek gelişim farklılıkları Doğuştan Penis Eğriliği sorunu oluşmasına neden olur. Penis sertleşme anında az gelişen dokunun olduğu tarafa doğru eğim alır.

Bununla birlikte halk arasında peygamber sünneti olarak da bilinen Hipospadias Hastalığı Doğuştan Penis Eğriliğine sebep olmakta ve Penil Plikasyon Ameliyatı sonucunda tedavi edilebilmektedir.

Hipospadias Hastalığı yaşayan bireylerde idrar deliği olması gereken konumdan daha aşağıda bulunur. Bu durum idrar yolunun içerisinde bulunduğu süngerimsi dokunun gelişmesini yavaşlatarak sertleşme anında penisin aşağıya doğru eğilmesine yol açar.

Doğuştan Penis Eğriliği Belirtileri

Doğuştan Penis Eğriliği çok hafif veya orta seviyede yaşandığında ciddi ağrıya ve sızıya neden olmayabilir. Eğrilik derecesi ilerledikçe bebeğin veya çocuğun yaşadığı ağrılar fark edilir ve ebeveynler tarafından yaşanan eğrilik gözle görülür hal alır.

Doğuştan Penis Eğriliği ergenlik sürecinde bireyin kendisi tarafından da tespit edilebilir. Ereksiyon sırasında yaşanan herhangi bir tarafa doğru yönelme ve ağrılar bu rahatsızlığın belirtileri arasında en net olanlarıdır.

Doğuştan Penis Eğriliği Belirtileri arasında;

 • Ereksiyon anında penisin özellikle aşağıya olmak üzere sağa, sola veya aşağıya doğru yönelmesi,
 • Ayakta idrar yapıldığında idrarın düz değil herhangi bir yöne doğru eğimli gitmesi,
 • Ereksiyon problemi yaşanması veya ereksiyon anında ağrılar oluşması,
 • Cinsel birliktelik sürecinde erkekte ve / veya partnerinin ağrı hissedilmesi,
 • İleri seviye Penis Eğriliği vakalarında cinsel ilişkiye girilememesi,

gösterilebilir.

Doğuştan Penis Eğriliği Tanısı

Yukarıdaki belirtilerin bir veya birkaçını çocuğunda ya da kendisinde gözlemleyen kişiler zaman kaybetmeden Üroloji Uzmanına başvurarak randevu almalıdır.

Bu alanda Uzman Ürolog tarafından yapılacak muayene ve tetkikler kişinin yaşadığı durumun Penis Eğriliği olup olmadığına ve varsa Penis Eğriliğinin nedeni – seviyesi hakkında detaylı bilgiler toplanmasına yardımcı olacaktır.

Doğuştan Penis Eğriliği sorunu yaşayan erkeklerde;

 • Cinsel ilişkiye girmekte zorluk yaşanması,
 • Cinsel birliktelik esnasında erkekte ve kadında ağrılar oluşması,
 • Aşırı zorlamalar sonucu penisin kırılması,
 • Özgüven kaybı, yetersizlik ve utanma hissine neden olması,

gibi birçok olumsuz etki görülmektedir.

Günümüzde Penis Eğriliği yaşayarak uzman doktorlara başvuran kişiler sayesinde toplanan veriler ışığında söyleyebiliriz ki toplumdaki erkeklerde %5 ila %7 aralığında Penis Eğriliği problemi yaşanmaktadır.

Erkeklerin yaşadıkları cinsel fonksiyon bozluklarını söylemekte ve bir uzman hekime başvurmakta isteksiz olması daha sağlıklı veri toplanmasının önüne geçmektedir.

Bilinmelidir ki herhangi bir nedenle oluşan Penis Eğriliği Penis Plikasyon Ameliyatı veya farklı tedavi yöntemleri ile hızla iyileştirilmektedir. Kişi yaşadığı ağrılardan ve sağlıklı cinsel ilişki yaşayamama durumunda kolayca kurtulmaktadır.

Doğuştan Gelen Penis Eğriliği Tedavisi Nasıl Yapılır?

Doğuştan Penis Eğriliği erkeklerde fizyolojik, psikolojik ve ruhsal pek çok problem oluşmasına neden olan ve ilaç vb. tedaviler ile giderilemeyen cinsel fonksiyon bozukluğudur.

Rahatsızlığın en net ve tek tedavi yöntemi genel anestezi altında gerçekleştirilen Penil Plikasyon Ameliyatı olarak bilinmektedir. Bu operasyon sırasında temel amaç penisin sertleşme anında düz durmasını sağlayan damarlardaki eğriliğin tedavi edilmesidir.

Uygulama sürecinde öncelikle bu damarları çevreleyen kılıflar sıyrılır. Damarın duvarında en fazla eğriliğin görüldüğü alanlara düzeltici ve kalıcı dikiş uygulanır.

Penil Plikasyon Ameliyatı mikroskobik cerrahi deneyimine sahip ve penis anatomisine hakim Üroloji Uzmanları tarafından yapılması gereken yetkinlik isteyen bir tedavi tekniğidir.

Bu operasyon sürecinde sertleşmeyi sağlayan kanallardaki damar ve sinirler birbirinden ayrılır. Gerekli optimizasyon yapıldıktan sonra bölgeye düzeltici dikiş atılır.

Penil Plikasyon Ameliyatı sırasında yukarıda açıkladığımız süreçte sinir ve damar yapısının zarar görmesi erkekte ereksiyon bozukluğu oluşmasına yol açar. Ayrıca bu operasyonda yapılacak hatalar penisin kısalmasıyla sonuçlanabilir.

Tüm bu veriler ışığında yaşadığınız Penis Eğriliği sorununun tedavisi için İletişim kanallarımızı kullanarak Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa ATAK ulaşabilir, Penil Plikasyon Ameliyatı sürecini tecrübeli ve yetkin uzmanımız kontrolünde güvenli ve konforlu bir şekilde yaptırabilirsiniz.